Adatvédelmi tájékoztató


Ez az adatvédelmi tájékoztató az erzsebetvaroskartya.hu weboldal és az azon elérhető szolgáltatások felhasználói, mint érintettek számára készült. Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, 1073 Budapest Erzsébet Krt. 6. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) tájékoztassa az érintetteket a kapott adatok kezelésével kapcsolatban. Mivel Ön meglátogatta a weboldalunkat, ahhoz, hogy annak, vagy az azon bemutatott szolgáltatásnak valamennyi elemét használhassa, regisztrálnia kell. A regisztrációhoz szükségünk van néhány személyes adatára. Az Ön által megadott adatok esetében cégünk az „Adatkezelő”, míg Ön az „érintett”. Az adatai mindvégig az Ön adatai maradnak. Bármikor rendelkezhet róluk. Ön dönti el, mi történhet velük és mi nem.
Mivel a szolgáltatás igénybevételéről az érintett szabadon dönthet, így a használatához szükséges adatok megadása, az adatszolgáltatás is önkéntes. Fontos, hogy a szolgáltatások igénybevétele akkor lehetséges, ha ismerjük legalább az Ön elérhetőségét és néhány személyes adatát is... Ezért kérjük ezeket a regisztrációkor. Ezt más célra nem használhatjuk, mint hogy kiszolgáljuk Önt.
Az adatkezelő, a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja
Az adatkezelő a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, 1073 Budapest Erzsébet Krt. 6.
A nekünk megadott adatokat mi kezeljük, csakis mi, másnak nem adjuk, és nem adhatjuk tovább. Csak arra használjuk, amire kaptuk. Ha kérdése van, az itt írt elérhetőségeken bármikor kérdezhet tőlünk
Az erzsebetvaroskartya.hu weboldalon az Erzsébetváros Kártya online igényléséhez, valamint a hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozáshoz személyes adatai megadása szükséges.
Az erzsebetvaroskartya.hu az alábbi személyes adatokat kéri megadni, melyeket az Adatkezelő kezel:

Erzsébetváros Kártya igénylés szükséges adatai:
 • Születési név
 • Anyja neve
 • Születési idő (év, hónap, nap)
 • Lakcím (irányítószám)
 • Település
 • Utca, házszám, emelet, ajtó
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Erzsébetváros Kártya igénylés jogcíme
 • Jogosultságot igazoló dokumentumok

Hírlevélre történő feliratkozás
 • Név
 • E-mail cím

Csak az Ön által megadott és itt felsorolt adatokat használjuk. A rendszer használata során további adatok is keletkeznek, de ezek vagy nem hozhatók később Önnel összefüggésbe. Ezek olyan adatok, hogy mely oldalainkat látogatta, hányszor lépett be a rendszerünkbe és ott milyen műveleteket végzett. Azért van ezekre szükségünk, hogy a rendszerünk kényelmesebben használható legyen. Vannak olyan adatok, amiket adózási okokból kötelező eltárolni (például számla adatok).
Amikor meglátogatja a weboldalunkat, akkor az olyan adatok, mint az IP cím (az ön gépének internetes hálózati címe), az időpont, a látogatott oldalak és más technikai adatok is naplózásra kerülnek. Mindez névtelenül történik, így az ön személyével sem most, sem a jövőben nem hozható összefüggésbe. Az adatokat nem elemezzük, kizárólag statisztikai célokat szolgálnak. Statisztikai elemzés után – amit arra használunk, hogy lássuk, hány látogatónk van és hogyan biztosíthatjuk az oldalaink megfelelően gyors működését –, az adatokat töröljük. Amennyiben többet szeretne tudni erről, lehetősége van írásban részletesebb tájékoztatást kérni a Szabályzat végén írt címek valamelyikén, amire feltétlenül válaszolunk.
Az adatkezelés módja és időtartama
Az adatokat az Adatkezelő saját informatikai rendszerén, saját vagy bérelt szervereken valósítja meg. Az adatok ezen kívül átmenetileg az Adatkezelő egyéb számítógépeire is felkerülhetnek.
A személyes adatokat informatikai rendszerben tároljuk, és ott is csak addig, amíg szükséges, tehát a regisztráció idejére. Munkatársaink, akiket titoktartás köt, az Ön kiszolgálásakor láthatják például a nevét vagy címét, illetve ha felhív minket, ez alapján tudják Önt azonosítani.
Az adatkezelés ideje a felhasználói regisztrációtól (kártya igénylés) a felhasználói regisztráció törlésének kifejezett kéréséig tart, Hírlevél esetén az adatkezelés a leiratkozásig tart. A kártya rendszer üzemeltetéséhez adatfeldoglozót veszünk igénybe (Magyar Kedvezményhálózat Kft.). Ha Ön már nem kívánja igénybe venni a szolgáltatásainkat, akkor bármikor törölheti a regisztrációját, ezáltal a velünk megosztott adatait is. Csak olyan adatokat őrzünk meg ennél tovább, amit valamilyen törvény számunkra kötelezővé tesz.
Adatvédelem
A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében Adatkezelő kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük
Az adatok védelmére megfelelő biztonsági szintű rendszert és felügyeletet üzemeltetünk. Információs rendszereink magas szinten védettek, szervereink jól védett helyen működnek. Azokat külső, erre szakosodott szakemberekkel rendszeresen átvizsgáltatjuk, hogy megfelelnek-e a szükséges védelmi követelményeknek.
Hozzáférés a saját adataihoz
Az érintett a róla tárolt adatokról bármikor teljes körűen tájékoztatást kérhet a dpo@erzsebetvaros.hu címen vagy az Adatkezelő bármelyik alábbi elérhetőségén.
Önnek joga van bármikor tudakozódni az Önről nyilvántartott adatok iránt. Ezt legegyszerűbben a rendszerben teheti meg a regisztrációjához tartozó adatlapon, de bármilyen más módon is kérheti, hogy tájékoztassuk az Önről tárolt adatokról.
Adattovábbítás, további címzettek
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az érintett hozzájárulása esetén az Erzsébetváros Kártya igénylőlapon rögzített személyes adatait (név és születési idő) továbbítja az általa megbízott, az Erzsébetváros Kártyát üzemeltető Magyar Kedvezményhálózat Kft. mint Rendszerüzemeltető részére. A személyes adatait a Magyar Kedvezményhálózat Kft., mint Rendszerüzemeltető (adatfeldolgozó) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a GDPR rendelkezéseit betartva Erzsébetváros Kártya rendszer üzemeltetése során kezeli.
Az adatait másnak nem küldjük el, csak azoknak, akiket itt felsoroltunk. Ez azért szükséges, hogy Ön a kártyát valóban használni tudja.
Automatikus döntéshozatal
A rendszerünk automatikusan az érintett látogatási adataiból nem készít profilt, nem tesz ajánlatot és nem határoz meg kedvezményt.
Adatvédelmi Tisztviselő
Az Önkormányzatnál adatvédelmi tisztviselő (DPO) került kijelölésre. Feladata az ügyfél tájékoztatás és a GDPR rendelkezésnek való egységes megfelelés cégcsoport szintű biztosítása. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dr. Sinka Iván, e-mail: dpo@erzsebetvaros.hu.
Az Adatvédelmi Tisztviselő az a személy, aki kifejezetten adatvédelmi ügyekben a kapcsolattartónk. Az itt megadott elérhetőségén közvetlenül és bármikor lehet hozzá fordulni.
Jogérvényesítés
Az adatkezeléssel kapcsolatban annak bármelyik elemével kapcsolatban panaszt tehet nálunk, az adatkezelőnél az adatvédelmi tisztviselőnek címzett panasszal, amire mihamarabb válaszolunk (elérhetőségek). Amennyiben problémáit máshol is jelezni szeretné, úgy fordulhat az Ön országa szerinti adatvédelmi hatósághoz az Európai Unión belül, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
Ha elégedetlen adatai kezelésével vagy szabálytalanságot tapasztal, nálunk és a hatóságoknál is panaszt tehet az itt írt elérhetőségek bármelyikén.


2019.01.30.

Kapcsolódó fájlok: 

Adatvédelmi Politika

Adatvédelmi Tájékoztató Erzsebetváros kártya

Adatvédelmi Tájékoztató