Erzsébetváros Kártya igénylőlap (3 / 1)

1. Kérjük, töltse ki a személyes adatokat!

Név: 
Születési név: 
Anyja neve: 
Születési idő (év, hónap, nap)    
Lakcím (irányítószám):   Település: 
Utca, házszám, emelet, ajtó: 
E-mail cím: 
Telefonszám: 

2. Kérjük, jelölje X-szel az Erzsébetváros Kártya igénylés jogcímet!

Gyermekét egyedül nevelő szülő díjmentes
Lakcímkártyáját és büntetőjogi nyilatkozatát – illetve a Magyar Államkincstár által kiadott igazolást a családi pótlék összegéről, jogcíméről – szükséges csatolni/bemutatni.
Nagycsaládos (3 vagy több gyermeket nevel) díjmentes
Lakcímkártyáját és a Magyar Államkincstár által a családi pótlék megállapításáról szóló határozatot/igazolást, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozatot szükséges csatolni/bemutatni.
60. életévét betöltött lakos díjmentes
Lakcímkártyáját és személyi igazolványát szükséges csatolni/bemutatni.
Aktív korúak ellátásában részesülő díjmentes
lakcímkártyáját és az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatot (a foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapításáról szóló határozat tekintetében amennyiben nem az igénylést megelőző 30 napban kelt, hitelesítéssel együtt) szükséges csatolni/bemutatni.
Fogyatékos személy, vagy a családjában fogyatékos személyt gondozó díjmentes
Lakcímkártyáját és a kiemelt vagy fokozott ápolási díjat megállapító határozatot, vagy emelt családi pótlék folyósításáról szóló határozatot, vagy vakok személyi járadékáról szóló határozatot, vagy fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló határozatot, vagy a kérelmező lakcíme szerinti rehabilitációs szakigazgatási szerv által kiállított igazolást a fogyatékosság fennállásáról, vagy 18 éven aluliak esetében a fogyatékosság fennállásáról szóló gyermekklinika, gyermek-szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa által kiadott igazolást szükséges csatolni/bemutatni.
Egészségkárosodott személy díjmentes
Lakcímkártyáját és a rehabilitációs hatóság minősítéséről szóló határozatot, mely szerint kérelmező egészségkárosodása legalább 50%, illetve munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette; vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás megállapításáról szóló határozatot; emelt családi pótlék folyósításáról szóló határozatot, vagy vakok személyi járadékáról szóló határozatot vagy a kérelmező lakcíme szerinti rehabilitációs szakigazgatási szerv által kiállított igazolást a fogyatékosság fennállásáról szükséges csatolni/bemutatni.
Unokáját, unokáit nevelő nagyszülő díjmentes
Lakcímkártyáját és a gyámkirendelő határozatot vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozatot szükséges csatolni/bemutatni.
VII. kerületi lakóhellyel rendelkező lakos 1000 Ft *
az Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik (bejelentett állandó lakóhely)
Polgármesteri Hivatal dolgozója, a képviselő-testület tagja, a helyi önkormányzat tisztségviselője. 1000 Ft *
Az Önkormányzat által alapított intézmények dolgozója, az Önkormányzat közigazgatási területén működő köznevelési intézmények alkalmazásában álló személy. 1000 Ft *
A munkáltatói igazolást szükséges csatolni/bemutatni.

(Feltöltésre a következő oldalon lesz lehetőség)
*Az Erzsébetváros Kártya kártyadíját az Önkormányzat alábbi számlaszámára kell elutalni:
11784009-15507008-00000000
(A közlemény rovatba kérjük, írja be nevét és az „Erzsébetváros Kártya” szavakat; például: Kovács István Erzsébetváros Kártya)
FIGYELEM! Az Erzsébetváros Kártya legyártására a kártyadíj befizetését követően van lehetőség.
Amennyiben minden adatot kitöltött, kérjük kattintson a tovább gombra az űrlap folytatásához.
Adatvédelmi Tájékoztató